Politica de confidentialitate

1. Introducere

1.1. Aceasta notificare de confidentialitate face parte integranta din Termenii si conditiile www.legalsoft.ro si se aplica datelor personale colectate prin intermediul domeniului www.legalsoft.ro.

1.2. Activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal se desfasoara sub responsabilitatea IEREMCIUC ANDREI-IULIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA cu sediul in municipiul Bucuresti Calea Victoriei, nr. 132, et. P, ap. 1, Cam. 1, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. F40/2760/2019, cod unic de înregistrare 41974562, în calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www.legalsoft.ro, precum si in calitate de operator, respectă dreptul la viata privata a persoanelor iar in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal al acestora (DCP), le asigura o protectie adecvata.

1.3. In cadrul raporturilor cu terte persoane, www.legalsoft.ro pune la dispozitia celor interesati, urmatoarele date de contact:

Telefon: 0742.133.144 (Andrei Ieremciuc)

2. Definiții conform art.4 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016

Date cu caracter personal – orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare – orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Restricţionarea prelucrării – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Persoană împuternicită de operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Parte terţă – o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

Consimţământ al persoanei vizate – orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

3. Tipuri de date pe care le putem colecta      

3.1. Cand accesezi paginile site-ului nostru, este posibil sa iti solicitam urmatoarele date:

1. Nume
2. Prenume
3. Numar de telefon
4. Adresa de email

Iti solicitam aceste date pentru a putea lua legatura cu tine si pentru a-ti furniza informatiile pe care le soliciti despre serviciile si produsele noastre.

3.2. Pentru a gestiona www.legalsoft.ro si pentru a va oferi o navigare imbunataita, atat Administratorul, cat si furnizorii nostri de servicii au interesul legitim de a utiliza cookie-uri sau semnalizatoare web, pentru a colecta date agregate. Utilizarea de cookie-uri se face pentru a permite afisarea corecta a continutului, crearea si retinerea de date de autentificare, personalizarea interfetei, imbunatatirea serviciului prin implementarea si testarea de solutii tehnice. Astfel, este posibil ca prin modulele cookie sau tehnici similare sa colectam date personale precum: adresa IP; ID-ul dumneavoastra de cookie; navigatorul dumneavoastra de internet; locatia dumneavoastra; paginile web pe care le accesati pe site-urile noastre; anunturile pe care le-ati vizualizat sau pe care ati dat click;

3.3. Pentru optiuni si informatii suplimentare despre modul in care folosim modulele cookie si alte tehnologii de urmarire si modul in care le puteti controla va rugam sa consultati Politica de cookie-uri.

3.4. In lista de mai jos gasesti mai multe informatii despre modul de schimbare a setarilor legate de modulele cookie pentru navigatorul pe care il utilizezi:

4. Scopurile colectarii datelor cu caracter personal      

Datele personale colectate de catre Administratorul site-ului/aplicatiei sunt prelucrate in scopuri care includ:

 • Utilizarea serviciilor www.legalsoft.ro;
 • Furnizarea de informatii despre serviciile si produsele LegalSoft;
 • Activarea sau inregistrarea anumitor produse si servicii sau perfectionarea functionalitatii;
 • Primirea de informatii despre produse, oferte si servicii ale LegalSoft;
 • Stocarea preferintelor tale pentru interactiunile si comunicarile viitoare cu LegalSoft;
 • Imbunatatirea serviciilor, testarea produselor si serviciilor noi;
 • Primirea mesajelor personalizate, a ofertelor si a anunturilor speciale, relevante pentru interesele tale personale, bazate pe informatiile pe care le-ai partajat cu noi;
 • Gestionarea relatiilor cu clientii parteneri;
 • Facilitarea accesului la informatii;
 • Imbunatatirea comunicarii;
 • Analizarea si intelegerea interactiunilor cu clientii;
 • Implementarea programelor de securitate;
 • Raspunsul la intrebarile tale sau rezolvarea solicitarilor tale de produse si servicii, precum si informarea ta in legatura cu starea acestora;

Prelucram datele tale personale numai in scopurile pe care ti le-am comunicat. Daca le folosim in alte scopuri (apropiate), se vor aplica masuri de protectie a datelor suplimentare si vor fi utilizate numai cu acordul tau.

5. Partajarea datelor cu caracter personal

5.1. Putem partaja datele tale personale cu furnizori de produse, parteneri de afaceri si alti terti in conformitate cu legea aplicabila.

Astfel de categorii de destinatari pot fi: furnizori de servicii de contabilitate, asistenta juridica, banci si orice alti parteneri de afaceri, atunci cand sunt necesare pentru executarea unui contract sau cand exista un interes legitim al Administratorului Site-ului/aplicatiei, fara insa a afecta drepturile persoanelor vizate si cu respectarea masurilor de securitate necesare.

5.2. Putem partaja datele cu caracter personal si catre alti parteneri, pentru gestionarea datelor si alte parti care au o relatie obligatorie cu Administratorului Site-ului/aplicatiei, pentru oferirea serviciilor sale (de ex. campanii email marketing, notificari push, contracte).

5.3. In cazul in care vom primi o solicitare din partea organelor abilitate ale statului prin care este impusa dezvaluirea unor date cu caracter personal ale Utilizatorilor, conform legii, suntem obligati sa ii dam curs.

6. Temeiul legal al prelucrarii datelor personale ce se efectueaza de catre www.legalsoft.ro

 • Constitutia Romaniei, republicata (art. 26);
 • Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;
 • Legea 287/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;
 • Legea nr. 677/2001, cu modificările si completarile ulterioare, precum si reglementari subsecvente acesteia (ex.:Avocatul Poporului nr. 52/2002 si Decizii ale ANSPDCP)

INSTRUMENTE JURIDICE COMUNITARE

 • Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE), cu mentiunea ca acesta intra in vigoare de la data de 25.05.2018.

7. Drepturile tale

7.1.Dreptul de a fi informat

Prin prezenta politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, utilizatorii serviciilor www.legalsoft.ro sunt informati cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului, scopurile prelucrarii datelor personale si temeiul juridic al prelucrarii, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, transferul catre tari terte sau organizatii internationale, perioada de stocare a datelor, precum si drepturile pe care le au.

7.2. Dreptul de acces la date

La cererea utilizatorilor, putem furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate, putem percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. Informatiile vor fi furnizate intr-un format electronic, utilizat in mod curent. Ne rezervam dreptul de a nu raspunde solicitarilor vadit neintemeiate, excesive sau repetate.

7.3. Dreptul la rectificare

Utilizatorul poate cere rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. Acest drept poate fi exercitat in mod direct prin accesarea contului de utilizator. In cazul in care intampini dificultati, te rugam sa ne contactezi.

7.4. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)

Utilizatorul poate cere stergerea datelor cu caracter personal care il privesc, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • Utilizatorul isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • Utilizatorul se opune prelucrarii;
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului;
 • Datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;

Conform dispozitiilor legale, obligatia de a sterge datele utilizatorului nu se aplica in masura in care prelucrarea este necesara:

 • Pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
 • Pentru respectarea unei obligatii legale sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit operatorul;
 • Din motive de interes public in domeniul sanatatii publice;
 • In scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
7.5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Utilizatorul are dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

 • Utilizatorul contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite sa verificam exactitatea datelor;
 • Prelucrarea este ilegala, iar utilizatorul se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • Nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar utilizatorul ni le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • Utilizatorul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
7.6. Dreptul la portabilitatea datelor

Utilizatorul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care il privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care:

 • Prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract și
 • Prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

In exercitarea dreptului sau la portabilitatea datelor, utilizatorul are dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

7.7. Dreptul de opozitie

Utilizatorul are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

7.8. Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat

Utilizatorii au dreptul de a cere si de a obtine retragerea/anularea/reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau orice alte asemenea aspecte.

7.9. Dreptul de a se adresa justitiei

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere privind protectia datelor personale, utilizatori au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate.

8. Criteriile si perioada de stocare a datelor

Datele furnizate prin intermediul site-ului vor ramane in posesia Administratorului Site-ului/aplicatiei doar pe durata existentei serviciilor furnizate si strict pentru respectarea cerintelor legale in vigoare (de ex., termenele de arhivare) si pentru protejarea drepturilor legale si intereselor Administratorului Site-ului/aplicatiei.

9. Conectarea altor site-uri web

Pe site-ul www.legalsoft.ro, poti intalni legaturi catre alte site-uri pentru informarea ta. Aceste site-uri pot functiona independent de www.legalsoft.ro si pot avea propriile notificari, declaratii sau politici de confidentialitate. Iti recomandam sa le treci in revista pentru a intelege cum pot fi procesate datele personale in legatura cu acele site-uri, intrucat nu suntem responsabili pentru continutul site-urilor care nu apartin sau care nu sunt gestionate de Administratorului Site-ului/aplicatiei sau pentru utilizarea sau practicile de confidentialitate ale acelor site-uri.

10. Cum iti protejam datele personale

10.1. Ne asumam si luam in serios responsabilitatea noastra de protectie a datelor personale pe care ni le incredintezi. Astfel, pentru a evita pierderea, utilizarea necorespunzatoare sau accesul neautorizat, Administratorului Site-ului/aplicatiei utilizeaza o varietate de tehnologii de securitate si proceduri organizationale pentru a ajuta la protejarea datelor personale. Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru. www.legalsoft.ro nu isi asuma insa responsabilitatea pentru pierderile de informatii cauzate de erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul. De asemenea nu raspundem pentru erorile in securitatea serverului care gazduieste site-ul.

10.2. Daca considerati ca ati fost corect informat/informata iar totodata sunteti de acord cu mentiunile si toate scopurile de mai sus, va rugam sa bifati optiunea corespunzatoare de pe site;

10.3. Dacă nu doriţi/nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa faca obiectul prelucrarii, va rugăm sa nu ni le furnizati. Ca atare, respectand aceasta optiune, va rugam sa bifati optiunea corespunzatoare de pe site si, totodata, sa luati in considerare faptul ca o eventuala colaborare nu va fi posibila, deoarece prelucrarea anumitor date definite mai sus este absolut esentiala in contextul perfectarii unui contract sau antecontract;

11. Informatii speciale pentru parinti

Serviciile prezentate pe site-ului detinut de www.legalsoft.ro nu sunt destinate minorilor, dar conţinutul său nu este vătămator pentru aceştia. Nu colectam informatii si date ale minorilor sub 16 ani.

12. Modificari ale notificarii de confidentialitate

12.1. Serviciile oferite de www.legalsoft.ro evolueaza in permanenta, iar forma si tipul serviciilor oferite se pot modifica din cand in cand fara aviz prealabil. Din acest motiv, ne rezervam dreptul de a schimba sau a adauga din cand in cand aceasta notificare de confidentialitate, iar orice revizuiri de continut vor fi postate pe site-urile noastre sau vor fi trimise printr-o notificare push prin intermediul aplicatiei sau prin e-mail.

12.2. Vom posta un anunt important pe pagina notificarii de confidentialitate pentru a te instiinta cu privire la orice modificari semnificative aduse acestei notificari de confidentialitate si vom indica in partea superioara a anuntului data la care s-a realizat cea mai recenta actualizare.

12.3. Noua notificare de confidentialitate va intra in vigoare la data postarii. Daca nu esti de acord cu notificarea revizuita, trebuie sa iti schimbi preferintele sau sa ai in vedere intreruperea utilizarii serviciilor www.legalsoft.ro. Daca accesezi sau utilizezi in continuare serviciile noastre dupa intrarea in vigoare a acestor schimbari, inseamna ca esti de acord sa respecti notificarea de confidentialitate revizuita.

12.4. Ultima modificare a politicii de confidentialitate a fost efectuata in 04.01.2020.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – click AICI.